HRVATSKI ODBOJKAŠKI SAVEZ

HRVATSKI ODBOR ODBOJKE NA PIJESKU

ZAGREB – Trg Krešimira Ćosića 11

Tel: 01/ 3650-569, 3091-382, 3099-155

Fax: 01/ 3091-382, 3099-155

                                   

 

 

 

P R O P I S N I K

____________________

 

NATJECANJA I. HRVATSKE LIGE U ODBOJCI NA PIJESKU

ZA NATJECATELJSKU SEZONU 2006.

 

 

Članak 1.

Natjecanje se provodi prema odredbama Pravilnika o natjecanju, Pravilnika o registraciji, Disciplinskog pravilnika, Pravila odbojkaške igre, Propisnika i ostalih propisa i odluka Hrvatskog odbojkaškog saveza.

 

Članak 2.

Natjecanje u I. Hrvatskoj ligi u odbojci na pijesku provodi se na slijedeći način:

Muška liga broji 18 ekipa, a ženska liga broje po 12 ekipa.

 

    Muški:                                                                        Žene:

1. KOP Areia – Zagreb                                            1. KOP Arbanasi MADEX – Zadar

2. KOP Čakovec                                                       2. KOP Čakovec

3. KOP Daruvar                                                        3. KOP Jadera – Zadar

4. KOP Jadera – Zadar                                            4. KOP Jadrija – Šibenik

5. KOP Kajzerica – Zagreb                                                 5. ŽKOP Jarun – Zagreb

6. KOP Karlovac                                                      6. KOP Novi Zagreb 

7. KOP Klup – Kaštel Lukšić                                 7. KOP Olimpik – Zagreb 

8. KOP Novi Zagreb                                                8. KOP Rijeka

9. KOP Olimpik – Zagreb                                                  9. KOP Vrapče – Zagreb 

10. KOP Osvit – Zagreb                                          10. KOP Zagreb

11. KOP Pakoštane                                                  11. KOP Žal – Pula 

12. KOP Rijeka                                                        12. KOP Žnjan – Split

13. KOP Sisak          

14. KOP Trešnjevka – Zagreb 

15. KOP Vrapče – Zagreb 

16. KOP Zagreb

17. KOP Žal – Pula 

18. KOP Žnjan – Split   

 

 

 

Liga se igra po jednostrukom bod sustavu, na osnovu ždrijeba natjecateljskih brojeva, rasporedom utakmica prema “Bergeru” u dva okupljanja u Zagrebu.

U muškoj kategoriji formirat će se tri grupe po šest ekipa. Tri prvoplasirane ekipe iz svake grupe formirat će novu grupu od 9 ekipa koje će također odigrati ligu po jednostrukom bod sustavu.

U ženskoj kategoriji formirat će se dvije grupe po 6 ekipa. Četiri prvoplasirane ekipe iz svake grupe formirat će novu grupu od 8 ekipa koje će također odigrati ligu po jednostrukom bod sustavu.

Preostale ekipe iz grupa, kao i devetoplasirana muška ekipa iz drugog dijela natjecanja  u natjecateljskoj sezoni 2007 igrat će II. Hrvatsku ligu u odbojci na pijesku koja će se odigrati prije I. Hrvatske lige.

             

Članak 3.

Svaku ekipu (klub) čine 2 natjecateljska para.  

Utakmice I. Hrvatske lige u odbojci na pijesku igraju se na osnovu Pravila odbojke na pijesku Međunarodne odbojkaške federacije - FIVB.

Međusobni susreti završeni rezultatom 2:0, boduju se sa 2 boda. Međusobni sureti završeni 1:1, boduje se na način da svaka ekipa dobiva po 1 bod.

Plasman se određuje na osnovu broja osvojenih bodova. U slučaju istog broja osvojenih bodova, plasman se određuje prema boljem količniku setova. Ukoliko je i taj količnik isti, plasman se određuje prema boljem količniku poena.

 

Članak 4.

Ekipe nakon ligaškog dijela natjecanja zauzimaju konačan plasman. Prvoplasirana ekipa je prvak Hrvatske za 2006. godinu.

Šest prvoplasiranih ekipa u ženskoj konkurenciji i osam prvoplasiranih ekipa u muškoj konkurenciji u natjecateljskoj sezoni 2006 direktno ulazi u I. hrvatsku ligu odbojke na pijesku u natjecateljskoj sezoni 2007.

I. Hrvatska liga u odbojci na pijesku u natjecateljskoj sezoni 2007 brojit će 8 klubova u ženskoj konkurenciji i 10 klubova u muškoj konkurenciji i igrat će se po dvostrukom bod sustavu.

Dvije prvoplasirane ekipe iz II. Hrvatske lige popunit će preostala dva mjesta u I.

Hrvatskoj ligi – natjecateljska sezona 2007.

 

                                                                      Članak 5.

Klubovi odbojke na pijesku obvezatni su u 2006. godini sudjelovati u jednom natjecanju mlađih dobnih kategorija, shodno dostavljenom kalendaru natjecanja.

 

Članak 6.

I. Hrvatsku ligu u odbojci na pijesku vodi povjerenik natjecanja uz tehničku pomoć povjerenstva natjecanja Zagrebačkog saveza odbojke na pijesku.

 

 

Članak 7.

Povjerenik lige:

a/ vrši registraciju utakmica

b/ odlučuje o žalbama u prvom stupnju

c/ prikuplja dokaze o disciplinskim prekršajima sudionika natjecanja i donaša odluke

     u skladu s Disciplinskim pravilnikom

d/ odobrava promjenu termina odigravanja utakmica  

e/ izdaje  bilten s rezultatima, plasmanom, odlukama i informacijama.

f/ rješava i sva ostala pitanja iz natjecateljske problematike koja nisu obuhvaćena ovim   

     Propisnikom i nisu u suprotnosti sa pozitivnim propisima HOS-a.

 

Članak 8.

Klubovi koji nastupaju u I. Hrvatskoj ligi u odbojci na pijesku obvezatni su povjerenstvu natjecanja, 10 dana prije početka natjecanja dostaviti:

- popis igrača za licenciranje, sa Potvrdom o potpisanom Ugovoru ili kopijom prve i  

  zadnje strane Ugovora,

- točnu adresu kluba na koju je potrebno slati poštu, te telefon za brzu komunikaciju,

  odnosno telefaks ukoliko ga klub ima, e-mail adresu,

- točnu adresu Predsjednika i tajnika kluba s telefonom na radnom mjestu i u stanu.

            Licenca igrača I. Hrvatske lige u odbojci na pijesku u natjecateljskoj sezoni 2006 iznosi 10,00 kuna po igraču.

 

Članak 9.

Utakmice se igraju u dva okupljanja i to: 14.-16.07.2006. i  21.-23.07.2006.  U Zagrebu prema rasporedu koji će biti dostavljen klubovima do 16.06.2006. godine.

 

Članak 10.

Obveze povjerenstva i kluba domaćina su:

a/ 30 minuta prije početka natjecanja tereni moraju u potpunosti biti spremni za  

     odigravanje utakmice,

b/ istaknuti zastavu Republike Hrvatske,

c/ organizirati redarsku službu,

d/ osigurati dvije ispravne lopte za odigravanje utakmice - prihvaćenu od FIVB

      (Mikasa, Molten ili Galla),

e/ postaviti ručni semafor,

f/ osigurati vrijedeći međunarodni zapisnik sa samo kopirajućim listovima,

g/ postaviti stol i stolice za službena lica,

h/ postaviti klupe za igrače i trenera, liječnika i fizioterapeuta,

i/ osigurati sudačku stolicu ili postolje,

j/ osigurati tablice s brojevima 1 i 2 za suce,

k/ osigurati visinomjer za mrežu i manometar,

l/ osigurati dežurnog liječnika s priručnom apotekom za pružanje prve pomoći,

m/ prijaviti utakmicu policijskoj upravi, uz predočenje kopije prijave delegatu,

n/ osigurati razglasni uređaj i najavu utakmice.

 

Članak 11.

Smetnje na natjecanju izazvane oštećenjima terena uslijed nevremena smatrati će se višom silom.

 

Članak 12.

Povjerenstvo natjecanja i klub domaćin su tehnički organizatori utakmice, te su odgovorni za cjelokupnu organizaciju i to prije, u tijeku i poslije natjecanja.

 

                                                                     Članak 13.

Povjerenstvo natjecanja obvezatno je obavijestiti o mjestu i vremenu odigravanja natjecanja:

-          Udrugu sudaca Hrvatskog odbojkaškog saveza koja će delegirati službene osobe iz Županijske sudačke udruge i to jednog suca sa rangom za vođenje ligaškog natjecanja i jednog zapisničara

-          Ekipe sudionice natjecanja

 

Članak 14.

Na utakmicama I. Hrvatske lige u odbojci na pijesku mogu nastupiti natjecatelji koji su licencirani uz natjecateljsku iskaznicu, s fotografijom i osobnim podacima, podacima o registraciji i pravu nastupa s važećim liječničkim pregledom obavljenim u sportskim ambulantama (u mjestima gdje ne postoji - u domovima zdravlja). Liječnički pregled ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana pregleda.

 

Članak 15.

Treneri ekipa mogu biti isključivo osobe koje su licencirane, te imaju važeću trenersku iskaznicu potvrđenu od Udruge trenera HOS-a.

Treneri ekipa nalaze se izvan borilišta.

Trener I. Hrvatske lige u odbojci na pijesku mora imati najmanje položen ispit za trenera. Za dobivanje trenerske licence obvezno je prisustvovanje seminaru UT HOS-a prije početka sezone.

 

Članak 16.

U vrijeme trajanja utakmice za zapisničkim stolom mogu se nalaziti samo delegat-kontrolor (ako ga ima), zapisničar i službeni predstavnik povjerenstva i kluba domaćina.

 

Članak 17.

Oprema igrača mora odgovarati zahtjevima Pravila odbojke na pijesku i svi igrači-ce moraju imati jednoobraznu opremu.

 

Članak 18.

Suci koji će suditi I. Hrvatsku ligu u odbojci na pijesku moraju imati najmanje Nacionalni rang. Svi suci moraju imati sudačku iskaznicu izdanu od strane US HOS-a i delegaciju nadležne sudačke Udruge.

 

Članak 19.

Poslije završetka utakmice kapetani obje ekipe potpisuju zapisnik.

Zapisnik se vodi u tri primjerka.

 

Članak 20.

Na utakmicu i rezultat utakmice, povredu Propisnika i Pravila igre - dozvoljena je žalba.  Komisija za žalbe sastavljena je od tri člana (povjerenika lige, predstavnika kluba domaćina i 1. suca) i rješava se odmah nakon završene utakmice.

 

Članak 21.

Taksa na žalbu iznosi 500,00 kn i u slučaju povoljnog rješenja žalbe vraća se u iznosu 75%. Postupak sa žalbama koje ne ispunjavaju navedene uvjete neće se pokretati i odbacit će se iz formalnih razloga.

 

Članak 22.

Žalbe koje se odnose na pravo nastupa igrača,  moraju se unijeti u zapisnik prije početka utakmice.

 

Članak 23.

Kotizacija za natjecanje u I. Hrvatskoj ligi u odbojci na pijesku za natjecatelsjku sezonu 2006 iznosi 500,00 kuna.

Od uplata (kotizacija) klubova sudionika 1. Hrvatske lige u odbojci na pijesku formira se fond zajedničkih troškova koji služi za pokrivanje:

a/ honorar povjerenika lige,

b/ troškova izdavanja biltena,

c/ troškove uređenja i vođenja web stranica liga,

d/ troškove odlazaka povjerenika ili drugih službenih osoba u određena mjesta

      zbog organizacije natjecanja,

e/ troškove telefona, telegrama odnosno poštanskih troškova,

f/ troškove kancelarijskog materijala i birotehničkih usluga (fotokopiranje) za sve

     poslove i potrebe u svezi ligaškog natjecanja,

g/ ostalih troškova povjerenstva.

 

Nadzor nad troškom uplaćenih sredstava obavlja Udruga klubova ligaša odbojke na pijesku (UKLOP). Izvještaj o utrošku sredstava bit će prezentiran na Skupštini UKLOP.

 

Članak 24.

Svaka ekipa sama snaša troškove puta i smještaja, a sudačke troškove i troškove objekta klubovi snose ravnomjerno.

 

Članak 25.

Povjerenik lige provodi postupak, izriče suspenzije, mandatne kazne i kazne za povrede odredbi ovih Propozicija o natjecanju. Neizvršavanje financijskih obaveza i uplata mandatnih kazni u određenom roku, povlači automatsku suspenziju.

                                                                    Članak 26.

Prekršaji napravljeni propiv odredaba Pravilnika o natjecanju HOS-a i ostalih propisa i Pravilnika podliježu disciplinskoj odgovornosti.

Povjerenik lige prikuplja potrebna dokaze i podnosi prijavu za pokretanje disciplinskog postupka. Disciplinski postupak vodi disciplinski sudac HOS-a.

 

Članak 27.

Protiv sudionika natjecanja, odstranjenog do kraja utakmice pokreće se disciplinski postupak uz automatsku suspenziju.

 

Članak 28.

Utakmica se registrira u korist protivnika sa 2:0 (21:0, 21:0) u slijedećim slučajevima:

-          ako ekipa iz neopravdanih razloga nije nastupila,

-          ako ekipa odbije igrati utakmicu,

-          ako ekipa napusti teren ili odbije nastaviti započetu utakmicu,

-          ako igrač ili trener nisu registrirani,

-          ako ekipa nastupi sa igračem ili trenerom koji se nalazi pod suspenzijom ili kaznom,

-          ako ekipa  nastupi sa igračem koji je na liječničkom pregledu bio proglašen nesposobnim za natjecanje ili ako nema uredan liječnički pregled,

-          ako je ekipa kažnjena zabranom nastupa.

 

Članak 29.

Ekipa koja je učinila prekršaj iz prethodnog Članka, automatski se suspendira i protiv nje se vodi disciplinski postupak. Ekipa koja dvije utakmice izgubi službenim rezultatom automatski se isključuje iz daljnjeg natjecanja. Eventualno daljnje natjecanje može ostvariti u najnižem rangu natjecanja odgovorajuće teritorije.

 

                                                                    Članak 30.

Odredbe Pravilnika o natjecanju HOS-a, Pravilnika o registraciji, Disciplinskog pravilnika, ostalih normativnih akata i odluka HOS-a, primjenjivat će se kod svih pitanja koja nisu regulirana ovim Propisnikom.

 

Članak 31.

Ovaj Propisnik tumači Povjerenik lige.

 

Članak 32.

Ovaj Propisnik primjenjuju se danom usvajanja na sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog

odbojkaškog saveza.

 

 

                                                                                               HRVATSKI ODBOJKAŠKI SAVEZ