KOP Čakovec je održao prvu sjednicu Izvršnog odbora u četvrtak 20.03.2008. u 10 sati u prostorijama „Baroka“.

 

Dnevni red

 

1.                 Razmatranje plana rada za 2008. godinu

2.                 Način takmičenja u prvenstvu Hrvatske u 2008.

3.                 Ostala pitanja...

 


 

Plan rada za 2008. godinu

 

1.                 Organizirati kamp za mlade u ljetnom periodu te nastaviti kontinuirani rad kroz cijelu godinu

2.                 Osigurati primjerene uvjete za rad i natjecanje seniorske ekipe

3.                 Organizirati prvenstva međimurja i turnire za sve selekcije

4.                 Organizirati seniorski turnir 3. ranga

5.                 Nastaviti s uređenjem igrališta (dopuna i prosijavanje pijeska, kabine za presvlačenje/tuširanje, nadomijestak za orah...)

6.                 Suradnja sa O.S.M.Ž. i klubovima odbojke na pijesku

7.                 ...

 

Sastanak je uspješno održan i razmotrene su sve točke dnevnog reda. Dogovorene su neke početne smjernice kojima ćemo krenuti već od sljedećeg tjedna (nakon uskršnjih praznika). Sastanak smo zaključili rješavanjem tekućih i krutih pitanja koja su se sama nametnula (vremenom kad je sastanak završen i zahtjevima sudionika sastanka). Sastanku je prisustvovalo pet članova izvršnog odbora i jedan član stegovnog suda, a na kraju se sastanku pridružio i još jedan aktivni član kluba...