KOP Čakovec je održao sastanak Izvršnog odbora u utorak 28.04.2009. u 19 sati u prostorijama uz dvoranu Ekonomske i trgovačke škole.

 

Dnevni red

 

1.                 Završni račun za 2008. godinu

2.                 Analiza aktivnosti u 2008 (kamp, prva ekipa, ostale aktivnosti...)

3.                 Odluka o natjecanju u 2009.

4.                 Plan aktivnosti u 2009.

a)     klupski turnir

b)     otvoreni rekreacijski turnir

c)      trening ženske ekipe 2x tjedno

d)     otvoreno prvenstvo međimurja

e)     kamp

f)        .................................................

5.                 Nabava majca za članove kluba

6.                 Kompletirati sjenilo

7.                 Izrada zaslona za tuširanje

8.                 Razno...

 

Sastanku je prisustvovalo četiri člana izvršnog odbora i jedan član stegovnog suda.