Dana 18.11.2011 U 19.30 sati u prostorijama Ekonomske i trgovačke škole održana je izborna skupština Kluba odbojke na pijesku Čakovec uz slijedeći:

Dnevni red

1. Otvaranje skupštine
2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika
3. Izvještaj o radu u proteklom razdoblju
4. Financijski izvještaj
5. Izvještaj stegovnog suda
6. Izvještaj nadzornog odbora
7. Diskusija po izvještajima
8. Razrješenje: predsjednika, izvršnog odbora, nadzornog odbora i stegovnog suda
9. Biranje : predsjednika, izvršnog odbora, nadzornog odbora i stegovnog suda
10. Plan rada za naredno razdoblje
11. Dodjela priznanja


Na sastanku je sudjelovalo 13 članova.