Poziv
za redovnu izbornu sjednicu skupštine


Sukladno čl. 14 Statuta, pozivam Vas na redovnu izbornu sjednicu Skupštine KOP Čakovca koja će se održati u prostorijama ETŠ dana 01.04.2019. (ponedjeljak) u 19:15 sati.

Za sjednicu Skupštine predlažem slijedeći;

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice, utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma, zapisnik vodi tajnik udruge, biranje 2 ovjerovitelja zapisnika.
2. Prihvaćanje dnevnog reda.
3. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Skupštine
4. Izvješće o radu udruge za 2018.
5. Financijsko izvješće za 2018.
6. Promjena statuta, mijenja čl. 18. Umjesto „Upravni odbor sastoji se od 3 člana koje bira i opoziva Skupština“, mijenja se u „Upravni odbor sastoji se od 5 člana, koje bira i opoziva Skupština“
7. Razrješnica dosadašnjeg predsjednika i Upravnog odbora i biranje novog predsjednika i Upravnog odbora.
8. Plan rada i financijski plan za 2019.
9. Razno


Čakovec 26.03.2019. Predsjednik: Ivan Vabec