Službena pravila na FIVB

Službena pravila na odbojkanapijesku.com (9 MB pdf datoteka)


Službena pravila Odbojke na pijesku - HOS 2002

 

 

 

SREDSTVA I OPREMA


1. BORILIŠTE

 Borilište obuhvaća igralište i slobodnu površinu.


1.1. DIMENZIJE


1.1.1. Igralište je pravokutnik dimenzija 16 x 8 m, okružen slobodnom površinom
širokom najmanje 3 m, te po visini prostorom slobodnim od bilo kakvih zapreka
od najmanje 7 m iznad površine borilišta.

 

1.1.2. Za svjetska natjecanja FIVB-e igralište je pravokutnik dimenzija 16 x 8 m,
okružen slobodnom površinom širokom najmanje 5 m, a najviše 6 m od
osnovnih/bočnih crta, te po visini prostorom slobodnim od bilo kakvih
zapreka od najmanje 12,5 m iznad površine borilišta.


1.2. POVRŠINA BORILIŠTA


1.2.1. Teren mora biti sastavljen od poravnatog pijeska, po mogućnosti ravan i jednolik,
slobodan od oštrih kamenčića, školjaka ili bilo čega što može prouzročiti
posjekotine ili druge ozljede igrača.

 

1.2.2. Za svjetska natjecanja FIVB-e pijesak mora biti dubok barem 40 cm i
sastavljen od sitnih rahlo zbijenih zrnaca.

 

1.2.3. Površina borilišta ne smije predstavljati bilo kakvu opasnost za igrača.

 

1.2.4. Za svjetska natjecanja FIVB-e pijesak takoñer mora biti prosijan na
prihvatljivu, ne odveć krupnozrnatu veličinu, slobodan od kamenčića i
opasnih čestica.
Ne smije biti ni previše sitan, da ne stvara prašinu i ne
prianja o kožu.

 

1.2.5. Za svjetska natjecanja FIVB-e preporučuje se nepromočiva tkanina za
pokrivanje središnjeg igrališta u slučaju kiše.

 

1.3. CRTE NA IGRALIŠTU

 

1.3.1. Dvije bočne i dvije osnovne crte označuju igralište. I bočne i osnovne crte
postavljene su unutar dimenzija igrališta.

 

1.3.2. NEMA srednje crte.

 

1.3.3. Sve su crte široke 5 do 8 cm.

 

1.3.4. Boja crta mora se izrazito razlikovati od boje pijeska.

 

1.3.5. Crte igrališta moraju biti trake izrañene od otpornog materijala, a svaki izloženi
držač mora biti od mekanoga savitljivog materijala.

 

1.4. ZONA ZA SERVIRANJE

Zona za serviranje jest površina iza osnovne crte izmeñu produžetaka obiju
bočnih crta. U dubinu se zona za serviranje proteže do kraja slobodne površine.

 

 

1.5. VREMENSKI UVJETI

 Vremenski uvjeti ne smiju prouzročiti bilo kakvu opasnost za igrača.

 

 

1.6. OSVJETLJENJE

 Za službena meñunarodna natjecanja koja se održavaju tijekom noći
osvjetljenje na borilištu mora biti 1000 do 1500 luksa mjereno 1 m od
površine borilišta.
Na meñunarodnim natjecanjima FIVB-e tehnički delegat, vrhovni sudac i
direktor turnira moraju odlučiti može li bilo koji od navedenih uvjeta
prouzročiti bilo kakvu opasnost za igrača.

 

2. MREŽA I STUPOVI

 

2.1. MREŽA

Mreža je dugačka 8,50 m i široka 1 m (±3 cm) kad je čvrsto zategnuta i
postavljena vertikalno iznad središnjice sredine igrališta.
Sastavljena je od kvadratnih oka dimenzija 10 cm. Na njezinu su gornjem i
donjem rubu vodoravne trake široke 5 do 8 cm izrañene od dvostrukog platna,
najbolje tamnoplave ili neke svijetle boje, prišivene po cijeloj njezinoj duljini. Na
svakom je krajnjem završetku gornje trake otvor kroz koji se provuče konop za
privezivanje trake o stupove, da bi se postigla zategnutost gornjeg ruba mreže.
Unutar traka provučeni su savitljivo čelično uže na gornjem rubu i konop na
donjem rubu za privezivanje mreže o stupove i postizanje zategnutosti njezina
gornjeg i donjeg ruba. Dopušteno je postaviti reklame na vodoravnim trakama
mreže.

 

2.2. BOČNE TRAKE
Dvije obojene trake široke 5 do 8 cm (iste širine kao crte igrališta) i dugačke 1 m
pričvršćene su na mrežu i vertikalno postavljene iznad svake bočne crte.
Smatraju
se sastavnim dijelom mreže. Dopuštene su reklame na bočnim trakama

 

 

2.3. ANTENE
Antena je savitljiva šipka promjera 10 mm, dugačka 1,8 m. Izrañena je od
stakloplastike (fiberglasa) ili sličnog materijala. Dvije antene pričvršćene su na
vanjskom rubu svake bočne trake i postavljene na suprotnim stranama mreže
Gornjih 80 cm svake antene proteže se iznad mreže i svakih 10 cm označeno je
prugama kontrastnih boja, najbolje crvenom i bijelom.
Smatra se da su antene sastavni dio mreže, bočno ograničavajući protor za prijelaz lopte

 

2.4. VISINA MREŽE
Visina mreže mora biti 2,43 m za muškarce i 2,24 m za žene.
Primjedba: Visina mreže može se mijenjati za odreñene starosne skupine prema
sljedećem:
Starosna skupina Djevojke Dječaci
16 godina i mlañi 2,24 m 2,24 m
14 godina i mlañi 2,12 m 2,12 m
12 godina i mlañi 2,00 m 2,00 m
Visina mreže mjeri se motkom za mjerenje na sredini igrališta. Oba kraja mreže
(iznad bočnih crta) moraju biti iste visine i ne smiju nadvisiti propisanu visinu za
više od 2 cm.


2.5. STUPOVI
Stupovi za pričvršćivanje mreže moraju biti okrugli i glatki visine 2,55 m, s
mogućnosti podešavanja visine. Moraju biti učvršćeni u podlogu na udaljenosti
0,7 do 1 m, jednakoj od svake bočne crte do temelja stupa. Zabranjeno je
učvršćivanje stupova u podlogu s pomoću užadi. Sve naprave koje su opasne ili
smetaju moraju biti uklonjene. Stupovi moraju biti obloženi.


2.6. DOPUNSKA OPREMA
Sva dopunska oprema odreñena je pravilnicima FIVB-e.


3. LOPTA


3.1. ZNAČAJKE
Lopta mora biti okrugla i izrañena od mekanog materijala (kože ili sličnog) koji
ne upija vlagu, tj. najprikladnija za vanjske (vremenske) uvjete, jer se utakmice
mogu odigravati i po kiši. Unutar lopte je dušica izrañena od gume ili sličnog
materijala.Sintetička koža mora biti odreñena pravilnicima FIVB-e.
Boja: svijetla (kao npr. narančasta, žuta, ružičata, bijela itd.).
Opseg: 66 do 68 cm za FIVB meñunarodna natjecanja
Masa: 260 do 280 grama.
Unutarnji tlak: 171 do 221 mbar ili hPa (0,175 do 0,225 kg/cm2).


3.2. ISTOVJETNOST LOPTA
Sve lopte uporabljene na utakmici moraju biti istovjetne u pogledu boje, opsega,
mase, tlaka, tipa itd.
Na službenim meñunarodnim natjecanjima za igru se moraju rabiti lopte što
ih je prihvatila FIVB.


3.3. SUSTAV TRIJU LOPTA
Na svjetskim natjecanjima FIVB-e moraju se rabiti tri lopte.
U tom slučaju
postavlja se šest skupljača lopta na svakom kutu slobodne površine i iza
svakog suca

SUDIONICI


4. MOMČADI


4.1. SASTAV I UPISIVANJE U ZAPISNIK


4.1.1. Momčad se sastoji od samo dva igrača.


4.1.2. Jedino dva igrača upisana u zapisnik mogu sudjelovati na utakmici.


4.1.3. Na svjetskim natjecanjima FIVB-e tijekom utakmice nije dopušteno vodstvo
trenera.


4.2. KAPETAN
Kapetan momčadi mora biti označen u zapisniku.


5. OPREMA IGRAČA


5.1. OPREMA


5.1.1. Oprema igrača sastoji se od gaćica ili kupaćeg kostima.
Može se izabrati majica sa
ili bez rukava, osim kad je drukčije navedeno u propozicijama turnira.
Igrači
mogu nositi kapu.


5.1.2. Na svjetskim natjecanjima FIVB-e igrači jedne momčadi moraju nositi
opremu iste boje i istog kroja u skladu sa propozicijama turnira.


5.1.3. Oprema igrača mora biti čista.


5.1.4. Igrači moraju igrati bosi, osim kad suci odobre drukčije.


5.1.5. Majice igrača (ili gaćice ako je igračima dopušteno igranje bez majica) moraju biti
označene brojevima 1 i 2.
Broj se mora nalaziti na prsima (ili na prednjoj strani
gaćica).


5.1.6. Brojevi moraju biti boje kontrastne boji majica, visine najmanje 10 cm. Vrpca od
koje su izrañeni brojevi mora biti široka najmanje 1,5 cm.


5.2. DOPUŠTENE IZMJENE


5.2.1. Pojave li se na utakmici obje momčadi u majicama iste boje,dobitnik ždrijeba
odlučiti će o promijeni.


5.2.2. Prvi sudac može odobriti jednom ili nekolicini igrača:
a) igranje u čarapama i/ili u športskoj obući
b) zamjenu mokre majice izmeñu setova, uz uvjet da nova majica udovoljava
propozicijama turnira i FIVB-e (prethodna pravila 5.1.4. i 5.1.5.).
5.2.3. Zatraži li to igrač, prvi sudac može mu odobriti igranje u potkošulji ili kratkim
gaćicama za trening.

5.3. ZABRANJENI PREDMETI I OPREMA


5.3.1. Zabranjeno je nositi bilo kakav predmet koji igraču može prouzročiti ozljedu, npr.
igle (broševe), narukvice, lančiće itd.


5.3.2. Naočale igrači mogu nositi na vlastiti rizik.


5.3.3. Zabranjeno je nositi opremu bez propisanih brojeva (prethodna pravila 5.1.5. i
5.1.6.).


6. PRAVA I OBVEZE SUDIONIKA


6.1. OBA IGRAČA


6.1.1. Sudionici moraju poznavati Službena pravila odbojke na pijesku i striktno ih se
pridržavati.


6.1.2. Sudionici moraju prihvaćati odluke sudaca na uljudan način, bez rasprave o njima.
U slučaju sumnje može se zatražiti objašnjenje.


6.1.3. Sudionici se moraju ponašati uljudno i s puno poštovanja u duhu POŠTENE
IGRE (FAIR-PLAY-a), ne samo prema sucima već i prema ostalim službenim
osobama, svojem suigraču, protivničkim igračima i gledateljima.


6.1.4. Sudionici se moraju suzdržavati od postupaka ili ponašanja usmjerenih utjecanju
na odluke sudaca ili prikrivanju pogrješaka koje je napravila njihova momčad.


6.1.5. Sudionici se moraju suzdržavati od postupaka usmjerenih odugovlačenju igre.


6.1.6. Tijekom utakmice dopuštena je komunikacija izmeñu članova momčadi.


6.1.7. Tijekom utakmice, dok je lopta izvan igre (Pravilo 6.1.2.), DOPUŠTENO je
igračima razgovarati sa sucima u tri sljedeća slučaja:
a) Zatražiti pojašnjenje o primjeni ili tumačenju pravila. Ne zadovolji li igrače
pojašnjenje, jedan od dvojice igrača mora odmah sucu najaviti da na kraju
utakmice zadržava pravo na upisivanje njihova neslaganja u zapisnik kao
službeni prosvjed (Pravilo 25.2.4.).
b) Zatražiti odobrenje
- za izmjenu majica ili opreme
- za provjeru broja igrača koji servira (servera)
- za pregled mreže, lopte, površine tla itd.
- za poravnanje crte igrališta.
c) Zatražiti odmore (Pravilo 19.3.).
Primjedba: igrači moraju od suca dobiti odobrenje za napuštanje borilišta.
6.1.8. Na kraju utakmice:
a) oba igrača zahvaljuju sucima i protivničkim igračima
b) ako je jedan od dvojice igrača prvom sucu izrekao svoje neslaganje, ima pravo
to potvrditi kao prosvjed upisivanjem u zapisnik (prethodno Pravilo 6.1.7a).

6.2. KAPETAN


6.2.1. Prije početka utakmice kapetan momčadi:
a) potpisuje se u zapisnik
b) predstavlja svoju momčad pri ždrijebu.


6.2.2. Na kraju utakmice kapetan momčadi ovjerava rezultate potpisivanjem zapisnika.
6.3. MJESTO SUDIONIKA

Stolci za igrače moraju biti udaljeni 5 m od bočne crte i ne bliže od 3 m od
zapisničkog stola.

 

POEN, SET I POBJEDNIK UTAKMICE


7. SUSTAV BROJANJA POENA


7.1. POBJEDNIK UTAKMICE


7.1.1. utakmicu dobiva momčad koja je osvojila dva seta.


7.1.2. U slučaju izjednačenog rezultata 1:1 odlučujući (treći) set igra se do 15 poena,s
minimum vodstvom 2 (dva) poena razlike.

 


7.2. POBJEDNIK SETA
7.2.1. Set ( izuzevši odlučujići 3 set) dobiva momčad koja je prva osvojila 21 poen s
vodstvom od najmanje dva poena. U slučaju izjednačenog rezultata 20:20, igra se
nastavlja dok se ne postigne vodstvo od dva poena (22:20, 23:21 itd.)

.
7.2.3. Odlučujući set igra se prema Pravilu 7.1.2.


7.3. POBJEDNIK NADIGRAVANJA
Svaki put kad momčad pogriješi pri serviranju ili vraćanju lopte, odnosno učini
bilo kakvu drugu pogrješku, protivnička je momčad pobjednik nadigravanja s
jednom od sljedećih posljedica:


7.3.1. Ako je servirala, protivnička momčad osvaja poen i nastavlja servirati.


7.3.2. Ako je protivnička momčad primila servis, stječe pravo serviranja i osvaja poen.


7.4. PREKRŠAJ I NEKOMPLETNOST MOMČADI


7.4.1. Odbije li momčad igrati nakon što je pozvana da to učini, to se proglašava
prekršajem i momčad gubi utakmicu rezultatom 0:2 u utakmici i 0:21,0:21 po
setu.7.4.2. Momčad koja se na igralištu ne pojavi na vrijeme proglašava se u prekršaju s istim
rezultatom kao u prethodnom Pravilu 7.4.1.
7.4.3. Momčad proglašena NEKOMPLETNOM za set ili za utakmicu gubi set ili
utakmicu (Pravilo 9.1.).
Protivničkoj momčadi dodjeljuju se poeni ili poeni i
setovi potrebni za pobjedu u setu ili utakmici.
Nekompletna momčad zadržava
osvojene poene i setove.

 

 

PRIPRAVA UTAKMICE, STRUKTURA IGRE


8. PRIPRAVA UTAKMICE


8.1. ŽDRIJEB
Prije zagrijavanja prvi sudac obavlja ždrijeb u nazočnosti obaju kapetana
momčadi.
Pobjednik ždrijeba bira:
a) pravo serviranja ili primanja servisa ili
b) stranu igrališta.
Gubitnik ždrijeba prihvaća preostalu mogućnost.
U drugom setu gubitnik ždrijeba za prvi set može birati a) ili b).
Za odlučujući set obavit će se novi ždrijeb.


8.2. RAZDOBLJE ZAGRIJAVANJA
Prije početka utamice momčadi će se moći 3 minute zagrijavati na mreži, ako su
prethodno imale na raspolaganju drugo igralište; ako takve mogućnosti nije bilo,
mogu se zagrijavati 5 minuta.
9. POSTAVA MOMČADI


9.1. IGRAČI
Oba igrača svake momčadi (Pravilo 4.1.1.) uvijek moraju biti u igri.


9.2. ZAMJENE
NEMA zamjena igrača.


10. POZICIJE IGRAČA


10.1. POZICIJE


10.1.1. U trenutku kad server odigra loptu, svaka momčad mora biti unutar svojeg polja
igrališta (osim servera).


10.1.2. Igrači slobodno biraju svoju poziciju.
NISU utvrñene pozicije na polju igrališta.


10.1.3. NEMA pozicijskih pogrješaka.


10.2. REDOSLIJED SERVIRANJA
U tijeku seta mora biti održavan redoslijed serviranja (kako je kapetan momčadi
odredio odmah nakon ždrijeba).

10.3. POGRJEŠKE REDOSLIJEDA SERVIRANJA


10.3.1. Pogrješka redoslijeda serviranja učinjena je kad servis nije obavljen prema
redoslijedu serviranja.


10.3.2. Zapisničar mora ispravno ukazivati na točan redoslijed serviranja , ispravnog i
neispravnog igrača.


10.3.3. Pogriješka redoslijeda serviranja kažnjava se gubitkom nadigravanja (Pravilo
12.2.1.).

 

 

 

AKCIJE U IGRI


11. OKOLNOSTI U IGRI


11.1. LOPTA U IGRI
Nadigravanje počinje sučevim zviždukom.
Meñutim, lopta je u igri od trenutka
kad je server odigra.


11.2. LOPTA IZVAN IGRE
Nadigravanje se završava sučevim zviždukom. Meñutim, ako on zviždi zbog
pogrješke napravljene u igri, lopta je izvan igre od trenutka kad je pogrješka
učinjena (Pravilo 12.2.2.).


11.3. LOPTA "UNUTRA"
Lopta je "unutra" kad dodirne tlo igrališta uključujući granične crte (Pravilo 1.3.).


11.4. LOPTA U AUTU
Lopta je u autu kad:
a) padne na tlo potpuno izvan graničnih crta (bez dodirivanja crta)
b) dodirne predmet izvan igrališta, strop ili osobu izvan igre
c) dodirne antene, užad, stupove ili mrežu izvan bočnih traka i antena
d) potpuno prijeñe vertikalnu ravninu mreže cijelim opsegom ili samo dijelom
izvan prostora za prijelaz mreže (pravila 14.1.2. i 14.1.3.).


12. POGRJEŠKE U IGRI


12.1. DEFINICIJA


12.1.1. Svaka akcija u igri protivna Pravilima jest pogrješka u igri.


12.1.2. Suci dosuñuju pogrješke i odreñuju kazne prema ovim Pravilima.


12.2. POSLJEDICE POGRJEŠKE


12.2.1. Uvijek postoji kazna za pogrješku: protivnici momčadi koja je učinila pogrješku
pobjednici su nadigravanja prema Pravilu 7.3. ili Pravilu 7.4. u odlučujućem setu.


12.2.2. Učine li se dvije ili više uzastopnih pogrješaka, kažnjava se samo prva.


12.2.3. Učine li dva protivnička igrača istodobno dvije ili više pogrješaka, dosuñuje se
OBOSTRANA POGRJEŠKA i nadigravanje se ponavlja.

13. IGRANJE LOPTOM


13.1. ODIGRAVANJA MOMČADI


13.1.1. Svaka momčad ima pravo na najviše tri odigravanja radi vraćanja lopte preko
mreže.


13.1.2. U ta odigravanja momčadi uračunavaju se ne samo namjerna odigravanja igrača
već i nenamjerni dodiri s loptom.


13.1.3. Igrač ne smije dvaput uzastopce odigrati loptu (osim pri blokiranju, Pravilo 18.2.).


13.2. ISTODOBNI DODIRI


13.2.1. Dva igrača mogu u istom trenutku dodirnuti loptu

.
13.2.2. Kad dva suigrača istodobno dodirnu loptu, to se računa kao dva odigravanja (osim
pri blokiranju, Pravilo 18.4.2.).
Nastoje li dva suigrača odigrati loptu, ali je dodirne samo jedan od njih, to se
računa kao jedno odigravanje.
Sudare li se igrači, pogrješka nije učinjena.


13.2.3. Dodirnu li loptu istodobno dva protivnička igrača iznad mreže i ona ostane u igri,
momčad koja je primila loptu ima pravo na tri daljnja odigravanja.
Ode li takva
lopta u aut, pogrješka je momčadi na drugoj strani mreže.
Prouzroče li iznad mreže istodobni dodiri dvaju protivničkih igrača "zadržanu
loptu", to se NE smatra pogrješkom.


13.3. POMOĆ PRI ODIGRAVANJU
Unutar borilišta igraču pri odigravanju lopte nije dopušteno poslužiti se suigračem
ili nekim predmetom/konstrukcijom. Meñutim, igrača koji bi mogao učiniti
pogrješku (dodirnuti mrežu ili se sudariti s protivničkim igračem itd.) suigrač
može zaustaviti ili spriječiti.


13.4. ZNAČAJKE ODIGRAVANJA


13.4.1. Lopta može dodirnuti bilo koji dio tijela.


13.4.2. Lopta mora biti udarena, a ne uhvaćena ili vučena.
Lopta se može odbiti u bilo
kojem smjeru.
Iznimke:
a) U obrambenoj akciji prijam snažno smečirane lopte. U tom slučaju lopta
trenutačno može biti zadržana pri odigravanju prstima iznad ramena.
b) Prouzroči li istodobni dodir dvaju protivničkih igrača "zadržanu loptu".

13.4.3. Lopta može dodirnuti različite dijelove tijela samo ako su dodiri bili istodobni.
Iznimke:
a) Pri blokiranju dopušteni su uzastopni dodiri (lopte) (Pravilo 18.4.2.) jednog ili
više blokera, uz uvjet da su se dodiri dogodili tijekom iste akcije.
b) Pri prvom odigravanju momčadi, osim ako je odigravanje prstima iznad
ramena (iznimka Pravilo 13.4.2a), lopta može uzastopce dodirnuti različite
dijelove tijela, uz uvjet da su se dodiri dogodili tijekom iste akcije.


13.5. POGRJEŠKE PRI ODIGRAVANJU LOPTE


13.5.1. ČETIRI ODIGRAVANJA: momčad odigra loptu četiri puta prije njezina vraćanja
protivniku (Pravilo 13.1.1.).


13.5.2. POMOĆ PRI ODIGRAVANJU: igrač koristi pomoć suigrača ili nekog
predmeta/konstrukcije za odigravanje lopte unutar borilišta (Pravilo 13.3.).


13.5.3. ZADRŽANA LOPTA: igrač nije udario loptu (Pravilo 13.4.2.) osim kadu
obrambenoj akciji primi snažno smečiranu loptu (Pravilo 13.4.2a) ili kad iznad
mreže istodobni dodir dvaju protivničkih igrača trenutačno prouzroči "zadržanu
loptu" (Pravilo 13.4.2b).


13.5.4. DVOSTRUKI DODIR: igrač dvaput uzastopce odigra loptu ili loptu uzastopce
dodirne različitim dijelovima tijela (pravila 13.1.3. i 13.4.3.).


14. LOPTA KOD MREŽE


14.1. LOPTA PRELAZI PREKO MREŽE


14.1.1. Lopta upućena prema protivničkom polju igrališta mora prijeći iznad mreže
unutar prostora za prijelaz. Prostor za prijelaz dio je vertikalne ravnine
mreže ograničen:
a) s donje strane gornjim rubom mreže
b) s obje strane antenama i njihovim zamišljenim produžetcima
c) s gornje strane stropom ili konstrukcijom (ako postoji).


14.1.2. Lopta koja se kreće prema protivničkoj strani izvan prostora za prijelaz u autu je
kad potpuno prijeñe vertikalnu ravninu mreže.


14.1.3. Lopta je u autu kad potpuno prijeñe vertikalnu ravninu ispod mreže.


14.1.4. Meñutim, igrač može ući na protivničko polje igrališta da bi odigrao loptu prije
njezina potpunog prijelaza ispod mreže ili izvan prostora za prijelaz (Pravilo
15.2.).


14.2. LOPTA DODIRUJE MREŽU
Kad prelazi mrežu (prethodno Pravilo 14.1.1.), lopta je može dodirnuti.


14.3. LOPTA U MREŽI (osim servirane lopte)


14.3.1. Lopta upućena u mrežu može se ponovno odigrati unutar ograničenja od tri
odigravanja momčadi.


14.3.2. Ošteti li lopta kvadrate mreže ili je obori, nadigravanje se poništava i ponavlja.


15. IGRAČ KOD MREŽE
Svaka momčad mora igrati unutar svojeg igrališta i prostora za igru. Meñutim,
lopta može biti spašena i izvan slobodne površine.


15.1. PRIJELAZ IZNAD MREŽE


15.1.1. Pri blokiranju, bloker može dodirnuti loptu s druge strane mreže, uz uvjet da nije
ometao igru protivnika prije ili tijekom zadnjeg udarca u napadu (Pravilo 18.3.).


15.1.2. Nakon udarca u napadu igraču je dopušten prijelaz rukom preko mreže, uz uvjet
da je njegov dodir lopte bio izveden unutar vlastitog prostora za igru.


15.2. PRIJELAZ U PROTIVNIČKI PROSTOR, POLJE I/ILI SLOBODNU
POVRŠINU
Igrač može ući u protivnički prostor, polje i/ili slobodnu površinu, uz uvjet da
time ne ometa igru protivnika.


15.3. DODIR S MREŽOM


15.3.1. Zabranjeno je dodirnuti bilo koji dio mreže ili antene (iznimka Pravilo 15.3.4.).


15.3.2. Nakon odigravanja lopte igrač može dodirnuti stupove, konope ili bilo koji drugi
predmet izvan ukupne duljine mreže, uz uvjet da tom akcijom ne ometa igru.


15.3.3. Nije pogrješka ako je lopta upućena u mrežu uzrokovala dodir mreže s
protivničkim igračem.


15.3.4. Nije pogrješka slučajan dodir kose s mrežom.


15.4. POGRJEŠKE IGRAČA KOD MREŽE


15.4.1. Igrač dodirne loptu ili protivničkog igrača u protivničkom prostoru prije ili
tijekom udarca u napadu protivnika (Pravilo 15.1.1.).


15.4.2. Igrač prijeñe u protivnički prostor, polje i/ili slobodnu površinu ometajući igru
protivnika (Pravilo 15.2.).


15.4.3. Igrač dodirne mrežu (Pravilo 15.3.1.).


16. SERVIS


16.1. DEFINICIJA
Servis je postupak servera za ubacivanje lopte u igru kad je u zoni za serviranje, a
loptu odigrava šakom ili rukom.


16.2. PRVI SERVIS U SETU
Prvi servis u setu izvodi momčad odreñena ždrijebom (Pravilo 8.1.).

16.3. REDOSLIJED SERVIRANJA
Nakon prvog servisa u setu, igrač koji treba servirati odreñuje se prema sljedećem:
a) Kad momčad koja je servirala pobijedi u nadigravanju, igrač koji je prije
servirao ponovno servira.
b) Kad momčad koja je primila servis pobijedi u nadigravanju, postiže pravo
serviranja, a servis će izvesti igrač koji nije posljednji put servirao.
16.4. ODOBRENJE ZA SERVIRANJE
Prvi sudac odobrava izvoñenje servisa nakon provjere drži li server loptu iza
osnovne crte i jesu li momčadi spremne za igru .


16.5. IZVOðENJE SERVISA


16.5.1. Server se može slobodno kretati unutar zone za serviranje. U trenutku odigravanja
lopte pri izvoñenju servisa ili odskoka za izvoñenje servisa, server ne smije
dodirnuti polje igrališta (uključujući osnovnu crtu) niti se nalaziti izvan zone za
serviranje. Njegova stopala ne smiju se naći ispod crte. Nakon odigravanja može
stati ili doskočiti izvan zone za serviranje ili u polje igrališta.


16.5.2. Pomakne li se crta zbog toga što je server odgurnuo pijesak, to se NE smatra
pogrješkom.


16.5.3. Server mora odigrati loptu unutar 5 sekunda nakon zvižduka prvog suca za
izvoñenje servisa.


16.5.4. Servis izveden prije zvižduka sucaponištava se i ponavlja.


16.5.5. Lopta se mora odigrati šakom ili bilo kojim dijelom ruke nakon što je izbačena
uvis ili ispuštena, ali prije nego je dodirnula tlo borilišta.


16.5.6. Ako je lopta pala na tlo (borilišta) ne dodirnuvši servera nakon što ju je izbacio
uvis ili ispustio, ili ju je server uhvatio, to se smatra izvedenim servisom.


16.5.7. Nije dopušten daljnji pokušaj serviranja.


16.6. ZAKLON
Suigrač servera ne smije zaklonom sprječavati niti jednoga protivničkog igrača da
vidi servera ili putanju lopte. Na zahtjev protivnika mora se pomaknuti u stranu


16.7. POGRJEŠKE PRI SERVIRANJU
Sljedeće pogrješke dovode do promjene servisa.
Server:
a) prekršio je redoslijed serviranja (Pravilo 16.3.)
b) nije ispravno izveo servis (Pravilo 16.5.).

16.8. POGRJEŠKE PRI SERVIRANJU NAKON ODIGRAVANJA LOPTE
Nakon ispravnog odigravanja lopte, servis postaje pogrješan ako lopta:
a) dodirne igrača momčadi koja servira ili pogrješno prijeñe okomitu ravninu
mreže
b) dodirne mrežu (Pravilo 14.2.)
c) ode u aut (Pravilo 11.4.)

 

17. UDARAC U NAPADU


17.1. DEFINICIJA


17.1.1. Sve akcije upućivanja lopte prema protivniku, osim servisa i bloka, smatraju se
udarcem u napadu.


17.1.2. Udarac u napadu dovršen je u trenutku kad lopta potpuno prijeñe vertikalnu
ravninu mreže ili je dodirne bloker.


17.1.3. Bilo koji igrač može izvesti udarac u napadu na bilo kojoj visini, uz uvjet da je
njegov dodir lopte bio unutar njegova vlastitog prostora za igru (osim Pravila
17.2.4. u nastavku).


17.2. POGRJEŠKE PRI UDARCU U NAPADU


17.2.1. Igrač je udario loptu unutar prostora za igru protivničke momčadi (Pravilo
15.1.2.).
17.2.2. Igrač je udario loptu u aut (Pravilo 11.4.).


17.2.3. Igrač je dovršio udarac u napadu upućivanjem lopte primjenjujući udarac
otvorenom šakom raširenih prstiju ("kuhanje").


17.2.4. Igrač je dovršio udarac u napadu na servis protivnika kad je lopta potpuno iznad
gornjeg ruba mreže.

 
17.2.5. Igrač je dovršio udarac u napadu primjenjujući prebacivanje lopte prstima preko
ramena, pri čemu joj putanja nije okomita na obris ramena, osim kad je diže
suigraču.


18. BLOK


18.1 DEFINICIJA


Blokiranje je akcija igrača blizu mreže da zaustave loptu koja dolazi od protivnika
nadvisujući gornji rub mreže .


18.2. ODIGRAVANJA BLOKERA
Prvo odigravanje nakon bloka može izvesti bilo koji igrač, uključujući i onoga
koji je dodirnuo loptu u bloku.

18.3. BLOKIRANJE UNUTAR PROTIVNIČKOG PROSTORA
Pri blokiranju igrač može postaviti šake i ruke preko mreže, uz uvjet da svojom
akcijom ne ometa igru protivnika.
Prema tome, nije dopušteno dodirnuti loptu
preko mreže dok protivnik ne izvede udarac u napadu.


18.4. DODIR PRI BLOKIRANJU


18.4.1. Dodir pri blokiranju računa se kao odigravanje momčadi. Momčad koja je
blokirala imat će samo dva daljnja odigravnja nakon dodira pri blokiranju.


18.4.2. Jedan ili više blokera mogu uzastopce (brzo i neprekidno) dodirnuti loptu, uz
uvjet da su ti dodiri učinjeni tijekom iste akcije. Takvi dodiri računaju se kao
samo jedno odigravanje momčadi (prethodno Pravilo 18.4.1.).


18.4.3. Ti se dodiri mogu desiti s bilo kojim dijelom tijela.


18.5. POGRJEŠKE PRI BLOKIRANJU


18.5.1. Bloker dodirne loptu u protivničkom prostoru prije ili istodobno s udarcem u
napadu protivnika (prethodno Pravilo 18.3.).


18.5.2. Igrač blokira loptu u protivničkom prostoru izvan antene.


18.5.3. Igrač blokira servis protivnika.


18.5.4. Lopta je od bloka poslana u aut.

 

 

 

ODMORI I ODUGOVLAČENJA


19. ODMORI (TAJM-AUTI)


19.1. DEFINICIJA
ODMOR (TAJM - AUT) je propisani prekid igre i traje 30 sekunda.
Na natjecanjima koja orgnizira FIVB, te na ostalim zvaničnim natjecanjima u 1 i
2 setu odobra se TEHNIČKI TAJM-AUT automatski čim zbroj poena ekipa
iznosi 21 poen.


19.2. BROJ ODMORA
Svaka momčad ima pravo na jedan odmor u jednom setu.


19.3. ZAHTJEV ZA ODMOROM
Igrači mogu zatražiti odmor samo kad je lopta izvan igre i prije zvižduka za servis
pokazivanjem odgovarajućeg znaka rukom (slika 7/4).
Odmori mogu slijediti
jedan za drugim bez potrebe za nastavkom igre.
Igrači moraju od sudaca dobiti odobrenje za napuštanje borilišta.


19.4. NEISPRAVNI ZAHTJEVI
Izmeñu ostalog, neispravni zahtjev za odmorom jest:
a) tijekom nadigravanja, odnosno u trenutku ili nakon zvižduka za servis
(prethodno Pravilo 19.3.)
b) nakon iskorištenog prava na broj odmora (prethodno Pravilo 19.2.). Svaki
neispravni zahtjev koji nije utjecao na igru ili je nije odugovlačio mora biti
odbijen bez ikakve sankcije ako nije ponovljen u istom setu (Pravilo 20.1b).


20. ODUGOVLAČENJA IGRE


20.1. VRSTE ODUGOVLAČENJA
Svaka neispravna akcija momčadi koja odgaña nastavak igre odugovlačenje je i
uključuje, izmeñu ostalog:
a) produljenje odmora nakon davanja znaka za nastavak igre
b) ponavljanje neispravnog zahtjeva u istom setu (Pravilo 19.4.)
c) odugovlačenje igre ( 12 sekundi se smatra maximalnim vremenom od kraja
nadigravanja do novog zvižduka, u normalnim uvjetima igre)


20.2. SANKCIJE ZA ODUGOVLAČENJA


20.2.1. Prvo odugovlačenje momčadi u setu sankcionira se OPOMENOM ZBOG
ODUGOVLAČENJA.

20.2.2. Drugo i sljedeća odugovlačenja bilo koje vrste od iste momčadi u istom setu
smatraju se pogrješkom i sankcioniraju KAZNOM ZBOG ODUGOVLAČENJA
te gubitkom nadigravanja.


21. IZUZETNI PREKIDI IGRE


21.1. OZLJEDA


21.1.1. Dogodi li se ozbiljna ozljeda dok je lopta u igri, sudac mora odmah zaustaviti
igru.
Nadigravanje se zatim ponavlja.


21.1.2. Ozlijeñenom igraču dopušta se u setu najviše 5 minuta za oporavak. Za pružanje
pomoći igraču sudac mora valjano akreditiranom liječniku odobriti ulazak na
igralište. Samo sudac može odobriti da igrač bez kažnjavanja napusti borilište.
Nakon isteka 5 minuta za oporavak, sudac će zviždukom zatražiti da igrač nastavi
igru. Za to vrijeme samo igrač može odlučiti je li spreman nastaviti igru.
Ako se igrač nije oporavio ili vratio na borilište do isteka vremena za oporavak,
njegova se momčad proglašava nekompletnom (Pravila 7.5.3. i 9.1.).
U krajnjim slučajima, liječnik natjecanja i tehnički delegat mogu se usprotiviti
povratku ozlijeñenog igrača.
Primjedba: vrijeme za oporavak počet će kad službeni liječnik natjecanja doñe na
igralište radi pružanja pomoći igraču. Ako nema liječnika, vrijeme za oporavak
počet će od trenutka sučeva odobrenja za oporavak.


21.2. SMETNJA IZVAN BORILIŠTA
Pojavi li se bilo kakva smetnja izvan borilišta tijekom utakmice, igra se mora
zaustaviti i nadigravanje se ponavlja.


21.3. PRODULJENI PREKID
Prekine li se utakmica zbog nepredviñenih okolnosti, prvi sudac, organizator i ako
postoji, nadzorno povjerenstvo moraju odlučiti o poduzimanju mjera za
ponovljeno ustanovljenje uobičajenih uvjeta.


21.3.1. Dogodi li se jedan ili nekoliko prekida, koji ukupno nisu dulji od 4 sata, utakmica
se nastavlja s postignutim rezultatom, bez obzira hoće li se zbog vremenskih
uvjeta nastaviti na istom ili drugom igralištu.
Rezultati već odigranih setova priznaju se.


21.3.2. Dogodi li se jedan ili nekoliko prekida, koji ukupno traju dulje od 4 sata, cijela se
utakmica mora ponoviti.

22. PROMJENE POLJA IGRALIŠTA I STANKE


22.1. PROMJENE POLJA IGRALIŠTA


22.1.1. Momčadi mijenjaju polja igrališta nakon svakih 7 odigranih poena( Set 1 i 2), te
svakih 5 odigranih poena ( 3 Set).


22.2. STANKE


22.2.1. Stanka izmeñu svakog seta traje najviše 1 minutu.
Tijekom stanke odlučujućeg seta, prvi sudac obavlja ždrijeb prema Pravilu 8.1.


22.2.2. Tijekom promjena polja igrališta (prethodno Pravilo 22.1.) momčadi moraju
zamjenu izvršiti odmah,bez odugovlačenja.


22.2.3. Ne obavi li se promjena polja igrališta u propisanom vremenu, obavit će se čim se
primijeti pogrješka.
Rezultat za vrijeme takve promjene polja igrališta ostaje nepromijenjen.

 

 

 

NEDOLIČNO PONAŠANJE


23. NEDOLIČNO PONAŠANJE


Nedolično ponašanje člana momčadi prema službenim osobama, protivničkim
igračima, svojem suigraču ili gledateljima poredano je u četiri vrste prema stupnju
takva ponašanja.


23.1. VRSTE


23.1.1. Nešportsko ponašanje: raspravljanje, prijetnje itd.


23.1.2. Neuljudno ponašanje: djelovanje suprotno dobrom ponašanju ili moralnim
načelima, podcjenjivanje.


23.1.3. Uvrjedljivo ponašanje: pogrdne ili uvrjedljive riječi ili kretnje.


23.1.4. Nasrtljivost: tvorni napad ili namjerna agresija.


23.2. SANKCIJE
Prema procjeni prvog suca, ovisno o stupnju nedoličnog ponašanja, primjenjuju se
sankcije (one moraju biti upisane u zapisnik):


23.2.1. OPOMENA ZA NEDOLIČNO PONAŠANJE: za nešportsko ponašanje ne izriče
se kazna, ali se član momčadi na kojega se to odnosi opominje da to još jednom
ne ponovi u istom setu.


23.2.2. KAZNA ZA NEDOLIČNO PONAŠANJE: za neuljudno ponašanje momčad se
kažnjava gubitkom servisa ili se protivniku dosuñuje poen u slučaju da je servirao.


23.2.3. ISKLJUČENJE (samo pri obliku B): ponovljeno neuljudno ponašanje sankcionira
se isključenjem. Član momčadi koji je sankcioniran isključenjem mora napustiti
borilište, a njegova momčad proglašava se nekompletnom za (taj) set (pravila
7.5.3. i 9.1.).


23.2.4. ODSTRANJENJE: u slučaju uvrjedljivog ponašanja i nasrtljivosti igrač mora
napustiti borilište, a njegova se momčad proglašava nekompletnom za utakmicu
(pravila 7.5.3. i 9.1.).


23.3. STUPNJEVANJE SANKCIJA
Ponavljanje nedoličnog ponašanja iste osobe u istom setu sankcionira se
progresivno, kako je pokazano u stupnjevanju sankcija (slika 9).
U setu igrač može dobiti više od jedne kazne za nedolično ponašanje.
Odstranjenje zbog uvrjedljiva ponašanja ili nasrtljivosti ne zahtijeva prethodnu
sankciju.

23.4. NEDOLIČNO PONAŠANJE PRIJE I IZMEðU SETOVA
Svako nedolično ponašanje prije ili izmeñu setova sankcionira se prema slici 9, a
sankcija se primjenjuje u sljedećem setu.

 

 

 

SUDAČKI KOLEGIJ I POSTUPCI


24. SUDAČKI KOLEGIJ I POSTUPCI


24.1. SASTAV
Sudački kolegij na utakmici sastavljen je od sljedećih službenih osoba:
- prvi sudac
- drugi sudac
- zapisičar
- četiri (dva) granična suca.


24.2. POSTUPCI
24.2.1. Jedino prvi i drugi sudac mogu rabiti zviždaljku tijekom utakmice:
a) prvi sudac daje znak za izvoñenje servisa kad počinje nadigravanje
b) prvi i drugi sudac označuju kraj nadigravanja, uz uvjet da su sigurni kako je
pogrješka bila učinjena i kako znaju identificirati vrstu pogrješke.
24.2.2. Oni mogu uporabiti zviždaljku tijekom prekida igre da bi tako označili
odobravanje ili odbacivanje zahtjeva momčadi.
24.2.3. Odmah nakon zvižduka kojim su označili kraj nadigravanja, suci trebaju pokazati
službenim znakom rukom (Pravilo 29.1.):
a) momčad koja treba servirati
b) vrstu pogriješke
c) igrača koji je pogriješio ( ako je potrebno )


25. PRVI SUDAC


25.1. MJESTO
Prvi sudac obavlja svoju zadaću sjedeći ili stojeći na sudačkom postolju
postavljenom na jednom kraju mreže. Njegovo vidno polje mora dosezati
približno 50 cm iznad mreže


25.2. NADLEŽNOST


25.2.1. Prvi sudac vodi utakmicu od početka do kraja. Njegova je nadležnost iznad
nadležnosti svih službenih osoba i članova momčadi.
Tijekom utakmice odluke prvog suca su konačne. Ovlašten je poništiti odluke
ostalih službenih osoba ako je zaključio da su pogrješne.
Prvi sudac uvijek može zamijeniti službenu osobu koja valjano ne obavlja svoju
zadaću.

25.2.2. Prvi sudac takoñer nadzire rad skupljača lopta.


25.2.3. Prvi je sudac ovlašten odlučiti o bilo kojem dogañaju u svezi s utakmicom,
uključujući i one koji nisu propisani Pravilima.


25.2.4. Prvi sudac ne smije dopustiti bilo kakvo raspravljanje o svojim odlukama.
Meñutim, na zahtjev igrača, prvi sudac će pojasniti primjenu ili tumačenje pravila
na kojima je temeljio svoju odluku.
Ako se igrač ne složi s pojašnjenjem i to zatraži, prvi sudac mora mu odobriti
podnošenje službenog prosvjeda na kraju utakmice.


25.2.5. Prvi je sudac odgovoran za utvrñivanje prije i tijekom utakmice udovoljavaju li
borilište i ostali uvjeti zahtjevima za igru.


25.3. OBVEZE


25.3.1. Prvi sudac prije utakmice:
a) pregledava stanje borilišta, lopta i ostale opreme
b) obavlja ždrijeb s kapetanima momčadi
c) nadzire zagrijavanje momčadi.
25.3.2. Tijekom utakmice nadležan je samo prvi sudac:
a) sankcionirati nedolično ponašanje i odugovlačenja
b) dosuñivati o:
- pogrješkama servera
- zaklonu momčadi koja servira
- pogrješkama pri odigravanju lopte
- pogrješkama iznad mreže i njezina gornjeg ruba.


26. DRUGI SUDAC


26.1. MJESTO
Drugi sudac obavlja svoju zadaću stojeći kraj stupa izvan igrališta na suprotnoj
strani mreže, licem okrenut prema prvom sucu


26.2. NADLEŽNOST


26.2.1. Drugi je sudac pomoćnik prvog suca, ali ima i vlastito područje nadležnosti
(Pravilo 26.3. u nastavku). Postane li prvi sudac nesposoban za nastavak svojeg
djelovanja, drugi ga sudac može zamijeniti.


26.2.2. Drugi sudac takoñer bez uporabe zviždaljke može upozoriti na pogrješke izvan
svoje nadležnosti, ali time ne smije ustrajati kod prvog suca.


26.2.3. Drugi sudac nadzire rad zapisničara.


26.2.4. Drugi sudac odobrava odmore i promjene polja igrališta, nadzire njihovo trajanje i
odbija neispravne zahtjeve.

.
26.2.5. Drugi sudac nadzire broj iskorištenih odmora svake momčadi i obavješćuje prvog
suca i odnosne igrače o iskorištenom odmoru.


26.2.6. U slučaju ozljede igrača, drugi sudac odobrava vrijeme za oporavak (Pravilo
21.1.2.).


26.2.7. Tijekom utakmice drugi sudac provjerava udovoljavaju li lopte zahtjevima
pravila.


26.3. OBVEZE


26.3.1. Tijekom utakmice drugi sudac dosuñuje zviždukom i sudačkim znakom:
a) dodir igrača s donjim dijelom mreže, te s antenom na svojoj strani igrališta
(Pravilo 15.3.1.)
b) ometanje zbog ulaska ispod mreže u protivničko polje igrališta i prostor
(Pravilo 15.2.)
c) prijelaz lopte preko mreže izvan prostora za prijelaz ili njezin dodir s antenom
na svojoj strani igrališta (Pravilo 11.4.)
d) dodir lopte s vanjskim predmetom (Pravilo 11.4.).


27. ZAPISNIČAR


27.1. MJESTO
Zapisničar obavlja svoju zadaću sjedeći za zapisničkim stolom na suprotnoj strani
mreže, licem okrenut prema prvom sucu .


27.2. OBVEZE
Zapisničar popunjava zapisnik prema Pravilima u suradnji s drugim sucem.


27.2.1. Prije utakmice i seta zapisničar upisuje podatke o utakmici i momčadima prema
valjanom postupku i pribavlja potpise kapetana.


27.2.2. Tijekom utakmice, zapisničar:
a) upisuje osvojene poene i osigurava da je na semaforu pokazan ispravan rezultat
b) nadzire redoslijed serviranja tako da svaki igrač izvede svoj servis u setu
c) označuje redoslijed serviranja svake momčadi pokazivanjem pločice s
brojevima 1 ili 2 odgovarajuće igraču koji treba servirati. Zapisničar odmah
upozorava suce na bilo koju pogrješku
d) upisuje odmore, nadzire njihov broj i o tome obavješćuje drugog suca
e) upozorava suce na neispravni zahtjev za odmorom (Pravilo 19.4.)
f) objavljuje sucima završetak setova i promjene polja igrališta.


27.2.3. Završetkom utakmice, zapisničar:
a) upisuje konačni rezultat
b) potpisuje zapisnik, prikuplja potpise kapetana momčadi i zatim sudaca
c) u slučaju prosvjeda (Pravilo 6.1.7a) upisuje ili dopušta odnosnom igraču
upisivanje u zapisnik očitovanja o spornom dogañaju.

28. GRANIČNI SUCI


28.1. MJESTO


28.1.1. Na službenim meñunarodnim utakmicama obvezatno moraju biti dva granična
suca. Oni stoje na dijagonalno suprotnim kutovima igrališta, 1 do 2 m udaljeni od
kuta.
Svaki nadzire osnovnu i bočnu crtu na svojoj strani


28.1.2. Postoje li četiri granična suca, oni stoje na slobodnoj površini 1 do 3 m udaljeni
od svakog kuta igrališta na zamišljenom produžetku crte koju nadziru .


28.2. OBVEZE


28.2.1. Granični suci obavljaju svoje zadaće upotrebljavajući zastavice (30 x 30 cm),
a) pokazuju da je lopta unutra ili u autu uvijek kad ona padne blizu njihove(ih)
crte(a)
b) ako je lopta pala u aut, pokazuju dodire lopte momčadi koja ju je primila
c) pokazuju kad je lopta prešla mrežu izvan prostora za prijelaz, dodirnula antenu
itd. (Pravilo 14.1.1.)
Osnovna je obveza najbližega graničnog suca pokazati putanju lopte.
d) granični suci koji nadziru osnovne crte pokazuju pogrješku prijestupa servera
(Pravilo 16.5.1.).
Kad to zatraži prvi sudac, granični sudac mora ponoviti svoje pokazivanje.


29. SLUŽBENI ZNACI


29.1. SUDAČKI ZNACI RUKOM
Suci i granični suci moraju pokazati službenim znakom rukom vrstu dosuñene
pogrješke ili odobrenoga potrebnog prekida na sljedeći način:


29.1.1. Sudac pokazuje momčad koja izvodi slijedeći servis.


29.1.2. Zatim,ako je potrebno, sudac pokazuje vrstu pogriješke jednom rukom i to rukom
na strani momčadi koja je učinila pogriješku.


29.1.3.Ako je potrebno,sudac konačno pokazuje i igrača koji je pogriješio.


29.2. ZNACI ZASTAVICOM GRANIČNIH SUDACA
Granični suci moraju pokazati službenim znakom zastavicom vrstu učinjene
(dosuñene) pogrješke i taj znak za trenutak zadržati.